img

Скупштина општине

Председник Скупштине општине - Стеван Ковачевић
Заменик председника  Скупштине општине - Мирко Честић
Секретар Скупштине општине - Адријана Бошковић

Списак одборника са адресама и стручном спремом

Пословник о раду Скупштине општине Рума

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Рума