img

Виртуелни матичар

Виртуелни матичар омогућује грађанима да путем интернета наруче и на кућну адресу добију изводе или уверења из матичне службе матичног подручја Рума.

Грађани путем електронске поште могу на кућну адресу да наруче следеће изводе или уверења:

 

 

Тражене документе шаљемо само на подручју Републике Србије, путем POST EXPRESS-а („Данас за сутра“). Наручивање докумената могуће је у периоду од 00,00 до 24,00 часа, а обрада захтева се врши наредног дана у периоду од 07,00 до 13,00 и тај дан се сматра даном наручених докумената. Достава наручених докумената не врши се суботом, недељом, државним и верским празницима.

Упозорење: Документа се преузимају лично и уколико наручилац не буде у моменту уручења присутан пошиљка ће бити враћена у Општинску управу.

 

Цене докумената:

 

Изводи из матичних књига на домаћем обрасцу

Откупна вредност пошиљке коју наручилац плаћа приликом преузимања исте је 700,00 дин. Откупну вредност чине: 450,00 дин. административне таксе, 50,00 дин. провизија за уплату административне таксе и 200,00 дин. + 1% откупне вредности за пренос POST EXPRESS пошиљке.

 

Изводи из матичних књига на интернационалном обрасцу

Откупна вредност пошиљке коју наручилац плаћа приликом преузимања исте је 1010,00 дин. Откупну вредност чине: 760,00 дин. административне таксе, 50,00 дин. провизија за уплату административне таксе и 200,00 дин. + 1% откупне вредности за пренос POST EXPRESS пошиљке.

 

Уверење о држављанству

Откупна вредност пошиљке коју наручилац плаћа приликом преузимања исте је 1220,00 дин. Откупну вредност чине: 920,00 дин. административне таксе, 100,00 дин. провизија за уплату административне таксе и 200,00 дин. + 1% откупне вредности за пренос POST EXPRESS пошиљке.

e-mail: maticnasluzba@ruma.rs

Број телефона: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913 локали: 111, 117