img

Јавна предузећа и установе

Јавно предузеће "Гас-Рума"

    адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
    teлефон: 022 473 450
    фaкс: 022 471 484
    website: www.gasruma.rs
    e-mail: office@gasruma.rs

Ценовник природног гаса од 28.07.2022. године.

Ценовник природног гаса од 30.06.2022. године.

   

Јавно предузеће "Водовод"

    адреса: Орловићева бб
    телефон: 022 479 622
    факс: 022 478 144
    website: www.vodovod-ruma.co.rs
    e-mail: office@vodovod-ruma.co.rs
  

Ценовник

 

Јавно предузеће "Комуналац"

    адреса: Јеленачка 2
    телефони: 022 471 314, 022 471 778
    факс: 022 473 732
    website: www.komunalacruma.rs
    e-mail: office@komunalacruma.co.rs

 

Ценовник
   

Јавно предузеће "Стамбено"

    адреса: 3. Војвођанске бригаде 2, 4
    телефон: 022 478 544
    e-mail: stambenoruma@mts.rs

Ценовник
   

Јавно предузећe урбанизам и изградња Рума

    адреса: 27. октобар 7а
    телефон: 022 430 726
    факс: 022 430 726

    e-mail: office@planruma.rs

 

-Извештаји о раду јавних предузећа за 2018. годину

-Извештаји о раду јавних предузећа за 2019. годину

 

-Програми пословања јавних предузећа за 2021. годину

 

Центар за социјални рад

    адреса: Железничка 28
    телефони: 022 474 281, 471 980
    факс: 022 495 980
    e-mail: ruma.csr@minrzs.gov.rs

 

Геронтолошки центар "Срем"

    адреса: Павловачка 126
    телефони: 022 472 699, 478 588, 478 539
    факс: 022 478 729
    website: www.gcsrem.co.rs
    e-mail: office@gcsrem.co.rs