img

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

Списак оператера којима је издата дозвола

006 Ђаковић

006 измена 2 Ђаковић

006 измена 3 Ђаковић

007 Агропласт плус

008 Victor plast recycling

009 ЈЕКОМ

010 Coreso D.O.O.

011 ЈП "Комуналац"

012 Burai DOO

013 ЈП "Комуналац"

014 "Garby rec" ДОО Рума

015 "Kimex-reciklaža" ДОО Нови Сад

015 "Kimex-reciklaža" ДОО Нови Сад

015 "Kimex-reciklaža" ДОО Нови Сад

016 ДОО “Дидак”016

017 ДОО "Kosanović group" Рума

018 "Прави метали" Рума

019 ПГВ ТРИФКОВИЋ

020 "Мелтал рециклажа" Рума

021 Семиз Рапкић

022  Деново Енерџи СРБ ДОО Шабац

023 MB METAL

024 ЈП "Комуналац"

025 "SANJA KROMPIĆ PREDUZETNIK PONOVNA UPOTREBA RAZVRSTANIH MATERIJALA VIKTOR PLAST RECYCLYNG STEJANOVCI" Стејановци

026 Еко градинг 022

027 АД Плус метал