img

Контакт

Градска кућа

Адреса: Главна 155

Телефон: 022/478-314 
Начелник Општинске управе општине Рума: Душан Љубишић, nacopuprave@ruma.rs

Кабинет председника Општине Рума: Саша Пејовић kabinet@ruma.rs

 

Одељење за општу управи и заједничке послове

Адреса: Орловићева 5

Телефон: 022/433-910, 433-911, 433-912, 433-913

Шеф: Мирјана Вујасиновић opstauprava@ruma.rs

Помоћник шефа одељења: Драгана Кончар personalnaev@ruma.rs

 

Одељење за урбанизам и грађење

Адреса: Орловићева 5

Телефон: 022/433-910, 433-911, 433-912, 433-913

Шеф:  Нада Харш, nadahars@ruma.rs

 

 

Одељење за инспекцијске послове

Адреса: Главна 107 (Бараке)

Телефон: 022/470-644

Шеф: Јасмина Стојанац Зорић,  inspekcijskiposlovi@ruma.rs

 

 

 Одељење за друштвене делатности  

Адреса: Главна 107

Телефон: 022/478-800

Шеф: Ивана Орловић Зличић, ivana.zlicic@ruma.rs

 

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду

Адреса: Главна 107

Телефон: 022/478-800

Шеф: Биљана Дамљановић, biljanadamljanovic@ruma.rs

 

 Одељење за локалне јавне приходе

Адреса: Главна 107

Телефон: 022/431-015

Шеф: Милева Ковачевић, milevakovacevic@ruma.rs

 

Одељење за локални економски развој

Адреса: Главна 155

Телефон: 478-620

Шеф: Владислава Јаснић, ruma.razvoj@gmail.com

 

Кодекс понашања запослених у локалној самоуправи