img

Огласна табла

img

Print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

6.7.2023.

Општинска управа општине Рума дана 6.7.2023. године објављује Акт бр. 037-74-1/2023IV-01 од 22.6.2023. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ

Општинска управа општине Рума дана 6.7.2023. године објављује Акт бр. 037-80-1/2023IV-01 од 23.6.2023. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ

 

23.12.2022.

Општинска управа општине Рума дана 23.12.2022. године објављује Акт бр. 037-185-1/2022IV-01 од 8.12.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ

Општинска управа општине Рума дана 23.12.2022. године објављује Акт бр. 037-186-1/2022IV-01 од 8.12.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ

Општинска управа општине Рума дана 23.12.2022. године објављује Акт бр. 037-187-1/2022IV-01 од 8.12.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ

 

9.1.2023.

Општинска управа општине Рума дана 9.1.2023. године објављује Акт бр. 501-42-10/2022-IV-06 од 22.12.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ
donor
donor
donor
donor