img

Буџет

2024. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2024. годину

Обавештење корисницима буџета 2024. година

Грађански водич кроз буџет за 2024. годину

 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-31.03.2024.

 

Одлуке о финансијским плановима

- Финансијски план Скупштине Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2024. годину

- Финансијски план Председника Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2024. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2024. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2024. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2024. годину

 

 

2023. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2023. годину

-Обавештење корисницима буџета 2023. година

-Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину - Први ребаланс

Грађански водич кроз буџет за 2023. годину

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Рума за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Рума за 2022. годину

Обавештење корисницима о припреми Нацрта Другог ребаланса буџета

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину - Други ребаланс

 

 

 

Одлуке о финансијским плановима

- Финансијски план Скупштине Општине Рума за 2023. годину 

- Финансијски план Председника Општине Рума за 2023. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума за 2023. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума за 2023. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума за 2023. годину

 

- Финансијски план Скупштине Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2023. годину

- Финансијски план председника Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2023. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2023. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2023. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2023. годину

 

- Финансијски план Скупштине Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2023. годину

- Финансијски план Председника Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2023. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2023. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2023. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума по другом ребалансу буџета за 2023. годину.

 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 1.1-31.3.2023. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 1.1-30.6.2023. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 1.1-30.9.2023. године

 

План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Рума за 2024. годину

Родни аспекти 17 буџетских програма

 

 

2022. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2022. годину

 

 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Рума за 2021. годину

 

Извештај о извршењу одлуке о буџету Општине Рума за период 1.1.2022. године - 31.3.2022. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-30.06.2022. године

Извештај о извршењу одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-30.09.2022. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-31.12.2022. године

 

Одлуке о финансијским плановима

- Финансијски план Скупштине Општине Рума за 2022. годину 

- Финансијски план Председника Општине Рума за 2022. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума за 2022. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума за 2022. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума за 2022. годину

 

- Финансијски план Скупштине Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план председника Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума по Првом ребалансу буџета за 2022. годину.

 

- Финансијски план Скупштине општине Рума по Другом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план председника Општине Рума по Другом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума по Другом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума по Другом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума по Другом ребалансу буџета за 2022. годину

 

- Финансијски план Скупштине Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину

- финансијски план Председника Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину

- финансијски план Општинског већа Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину

- финансијски план Општинског правобранилаштва општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину

- финансијски план Општинске управе Општине Рума по ТРЕЋЕМ ребалансу буџета за 2022. годину.

 

План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Рума за 2023. годину

 

 

 

2021. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2021. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2021. годину - Први ребаланс

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2021. годину  - Други ребаланс

Грађански водич кроз буџет за 2021. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2022. годину

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Обавештење корисницима о припреми Нацрта Првог ребаланса буџета

Обавештење корисницима о припреми Нацрта Другог ребаланса буџета

Обавештење за директне и индиректне кориснике и основне и средње школе

Обавештење за јавна предузећа и остале кориснике

Нацрт Одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину

 

Одлуке о финансијским плановима

- Финансијски План Скупштине Општине Рума за 2021. годину

- Финансијски План председника Општине Рума за 2021. годину

- Финансијски План Општинског већа Општине Рума за 2021. годину

- Финансијски План Општинског правобранилаштва Општине Рума за 2021. годину

- Финансијски План Општинске управе Општине Рума за 2021. годину

 

- Финансијски план Скупштине општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета

- Финансијски план председника Општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета и

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума за 2021. годину по Првом ребалансу буџета

 

- Финансијски план Скупштине Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

- Финансијски план председника Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

- Финансијски план општинског правобранилаштва Општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

- Финансијски план Општинске управе општине Рума за 2021. годину по Другом ребалансу буџета

 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Рума за 2020. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума од 1.1.2020. до 31.12.2020. године

 

2020. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2020. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2020. годину - I Ребаланс

Нацрт Одлуке о буџету Општине Рума за 2021. годину

 

Одлуке о финансијским плановима

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2021. годину

Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Рума са пратећим прилозима

 

Извештаји о извршењу Одлуке о буџету

 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Рума за 2019. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума од 1.1.2019. до 31.12.2019. године

 

2019. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2019. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - I Ребаланс

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину - II Ребаланс

 

Обавештење о припреми Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину

 

Одлуке о финансијским плановима - I Ребаланс

 

Одлуке о финансијским плановима - II Ребаланс

 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2018. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-31.03.2019. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.06.2019. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.09.2019. године

Упутство за припрему буџета Општине Рума за 2020. годину са пратећи табелама и прилозима

 

Нацрт Одлуке о буџету за 2020. годину

 

 

2018. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2018. годину

Грађански водич кроз буџет за 2018. годину

Одлука о буџету Општине Рума за 2018. годину - I Ребаланс

Одлука о буџету Општине Рума за 2018. годину - II Ребаланс

Одлука о буџету општине Рума за 2018. годину - III Ребаланс

Упутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-31.03.2018. године

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.06.2018. године

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.09.2018. године

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2017. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања

 

 

Упутство за припрему буџета општине Рума за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

 

Ревидирано Упутство за припрему буџета за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

- Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе, објављен од стране Министарства финансија

- Циљеви програма и програмских активности и Листа униформних индикатора за програмску структуру буџета-Предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији, објављене од стране Министарства финансија 

- ПРИЛОГ 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019. годину, објављен од стране Министарства финансија.

 

2017. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2017. годину

Грађански водич кроз буџет за 2017. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2017. годину - I Ребаланс

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2017. годину - II Ребаланс

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2017. годину - III Ребаланс

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-31.03.2017. године

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.06.2017. године

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.09.2017. године

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2016. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2016. годину

Упутство за припрему буџета општине Рума за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

 

2016. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2016. годину

Грађански водич кроз буџет

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2016. годину - I Ребаланс

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2016. годину - II Ребаланс

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2016. годину - III Ребаланс

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-31.03.2016.године.

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.06.2016.године.

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.09.2016.године.

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2015. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2015. годину

Упутство за припрему буџета општине Рума за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (прелиминарно)

 

2015. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2015. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину - I Ребаланс

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину - II Ребаланс

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину - III Ребаланс 

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину - IV Ребаланс

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2014. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2014. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 1.1.2015-30.6.2015. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 1.1.2015-30.9.2015. године

 

2014. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2014. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2014. годину - I Ребаланс

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2014. годину - II Ребаланс

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 1.1.2014-30.6.2014. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 1.1.2014-30.9.2014. године

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2013. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2013. годину

 

2013. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2013. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2013. годину - Ребаланс

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2012. годину са извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2012. годину

План капиталних инвестиција Општине Рума 2013-2017. год.

Извештај о реализацији дугорочног кредитног задужења за инвестирање капиталин инвестиционих расхода

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-март 2013. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-септембар 2013. године 

Упутство за припрему буџета Општине Рума за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину

Ревидирано Упутство за припрему одлуке о буџету Oпштине Рума за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину

Прилог 1- табела за плате и број запослених

Прилог 2 - табела преглед капиталних пројеката

 

2012. година

 Одлука о буџету Општине Рума за 2012. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2012. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар - децембар 2011. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-јун 2012. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-септембар 2012. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-децембар 2012. године

 

2011. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2011. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2011. годину - Ребаланс

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар - јун 2011. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар - септембар 2011. године

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2010. годину

Извештај независног ревизора

 

2010. година

 

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА 2010. ГОДИНУ

Приходи 2010.

Расходи 2010.

Информација о примањима и издацима буџета Општине Рума за период 01.01.2010.-31.03.2010.

Информација о примањима и издацима буџета Општине Рума за период 01.01.2010.-30.06.2010.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар – септембар 2010. године

 

2009. година

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА 2009. ГОДИНУ

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету

Информација јан. - јун.

Информација о примањима и издацима буџета Општине Рума за период 01.01.2009. – 30.09.2009. године

Информација о примањима и издацима буџета Општине Рума за период  01.01.2009. – 31.12.2009. године

 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2009.годину

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2009

Извештај ревизора