img

Заштита података о личности

Лице за заштиту података о личности:

Младен Станишић, дипломирани правник

Контакт телефон: 022/478-442

Адреса канцеларије: Главна 107, канцеларија број 3, 22400 Рума

Имејл адреса: zpl@ruma.rs

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи Рума