img

Budžet

2024. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2024. godinu

Obaveštenje korisnicima budžeta 2024. godina

Građanski vodič kroz budžet za 2024. godinu

 

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za period 01.01-31.03.2024.

 

Odluke o finansijskim planovima

- Finansijski plan Skupštine Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2024. godinu

- Finansijski plan Predsednika Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2024. godinu

- Finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2024. godinu

- Finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2024. godinu

- Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2024. godinu

 

 

2023. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2023. godinu

-Obaveštenje korisnicima budžeta 2023. godina

-Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2023. godinu - Prvi rebalans

Građanski vodič kroz budžet za 2023. godinu

Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Ruma za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Odluka o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2022. godinu

Obaveštenje korisnicima o pripremi Nacrta Drugog rebalansa budžeta

Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Ruma za 2023. godinu - Drugi rebalans

 

 

 

Odluke o finansijskim planovima

- Finansijski plan Skupštine Opštine Ruma za 2023. godinu 

- Finansijski plan Predsednika Opštine Ruma za 2023. godinu

- Finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma za 2023. godinu

- Finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma za 2023. godinu

- Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Ruma za 2023. godinu

 

- Finansijski plan Skupštine Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2023. godinu

- Finansijski plan predsednika Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2023. godinu

- Finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2023. godinu

- Finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2023. godinu

- Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2023. godinu

 

- Finansijski plan Skupštine Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2023. godinu

- Finansijski plan Predsednika Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2023. godinu

- Finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2023. godinu

- Finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2023. godinu

- Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Ruma po drugom rebalansu budžeta za 2023. godinu.

 

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za period 1.1-31.3.2023. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za period 1.1-30.6.2023. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za period 1.1-30.9.2023. godine

 

Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Opštine Ruma za 2024. godinu

Rodni aspekti 17 budžetskih programa

 

 

2022. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2022. godinu

 

 

Odluka o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2021. godinu

 

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Opštine Ruma za period 1.1.2022. godine - 31.3.2022. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za period 01.01-30.06.2022. godine

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Opštine Ruma za period 01.01-30.09.2022. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za period 01.01-31.12.2022. godine

 

Odluke o finansijskim planovima

- Finansijski plan Skupštine Opštine Ruma za 2022. godinu 

- Finansijski plan Predsednika Opštine Ruma za 2022. godinu

- Finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma za 2022. godinu

- Finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma za 2022. godinu

- Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Ruma za 2022. godinu

 

- Finansijski plan Skupštine Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2022. godinu

- Finansijski plan predsednika Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2022. godinu

- Finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2022. godinu

- Finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2022. godinu

- Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Ruma po Prvom rebalansu budžeta za 2022. godinu.

 

- Finansijski plan Skupštine opštine Ruma po Drugom rebalansu budžeta za 2022. godinu

- Finansijski plan predsednika Opštine Ruma po Drugom rebalansu budžeta za 2022. godinu

- Finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma po Drugom rebalansu budžeta za 2022. godinu

- Finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma po Drugom rebalansu budžeta za 2022. godinu

- Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Ruma po Drugom rebalansu budžeta za 2022. godinu

 

- Finansijski plan Skupštine Opštine Ruma po TREĆEM rebalansu budžeta za 2022. godinu

- finansijski plan Predsednika Opštine Ruma po TREĆEM rebalansu budžeta za 2022. godinu

- finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma po TREĆEM rebalansu budžeta za 2022. godinu

- finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva opštine Ruma po TREĆEM rebalansu budžeta za 2022. godinu

- finansijski plan Opštinske uprave Opštine Ruma po TREĆEM rebalansu budžeta za 2022. godinu.

 

Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Opštine Ruma za 2023. godinu

 

 

 

2021. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2021. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2021. godinu - Prvi rebalans

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2021. godinu  - Drugi rebalans

Građanski vodič kroz budžet za 2021. godinu

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za 2022. godinu

Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Ruma za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Obaveštenje korisnicima o pripremi Nacrta Prvog rebalansa budžeta

Obaveštenje korisnicima o pripremi Nacrta Drugog rebalansa budžeta

Obaveštenje za direktne i indirektne korisnike i osnovne i srednje škole

Obaveštenje za javna preduzeća i ostale korisnike

Nacrt Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2022. godinu

 

Odluke o finansijskim planovima

- Finansijski Plan Skupštine Opštine Ruma za 2021. godinu

- Finansijski Plan predsednika Opštine Ruma za 2021. godinu

- Finansijski Plan Opštinskog veća Opštine Ruma za 2021. godinu

- Finansijski Plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma za 2021. godinu

- Finansijski Plan Opštinske uprave Opštine Ruma za 2021. godinu

 

- Finansijski plan Skupštine opštine Ruma za 2021. godinu po Prvom rebalansu budžeta

- Finansijski plan predsednika Opštine Ruma za 2021. godinu po Prvom rebalansu budžeta

- Finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma za 2021. godinu po Prvom rebalansu budžeta

- Finansijski plan Opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma za 2021. godinu po Prvom rebalansu budžeta i

- Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Ruma za 2021. godinu po Prvom rebalansu budžeta

 

- Finansijski plan Skupštine Opštine Ruma za 2021. godinu po Drugom rebalansu budžeta

- Finansijski plan predsednika Opštine Ruma za 2021. godinu po Drugom rebalansu budžeta

- Finansijski plan Opštinskog veća Opštine Ruma za 2021. godinu po Drugom rebalansu budžeta

- Finansijski plan opštinskog pravobranilaštva Opštine Ruma za 2021. godinu po Drugom rebalansu budžeta

- Finansijski plan Opštinske uprave opštine Ruma za 2021. godinu po Drugom rebalansu budžeta

 

Odluka o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2020. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

 

2020. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2020. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2020. godinu - I Rebalans

Nacrt Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2021. godinu

 

Odluke o finansijskim planovima

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za 2021. godinu

Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu Opštine Ruma sa pratećim prilozima

 

Izveštaji o izvršenju Odluke o budžetu

 

Odluka o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine

 

2019. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2019. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2019. godinu - I Rebalans

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2019. godinu - II Rebalans

 

Obaveštenje o pripremi Nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2019. godinu

 

Odluke o finansijskim planovima - I Rebalans

 

Odluke o finansijskim planovima - II Rebalans

 

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2018. godinu

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-31.03.2019. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.06.2019. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.09.2019. godine

Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Ruma za 2020. godinu sa prateći tabelama i prilozima

 

Nacrt Odluke o budžetu za 2020. godinu

 

 

2018. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2018. godinu

Građanski vodič kroz budžet za 2018. godinu

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2018. godinu - I Rebalans

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2018. godinu - II Rebalans

Odluka o budžetu opštine Ruma za 2018. godinu - III Rebalans

Uputstvo za pripremu Predloga rebalansa finansijskih planova

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-31.03.2018. godine

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.06.2018. godine

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.09.2018. godine

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2017. godinu

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja

 

 

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Ruma za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Revidirano Uputstvo za pripremu budžeta za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

- Aneks 5 Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave, objavljen od strane Ministarstva finansija

- Ciljevi programa i programskih aktivnosti i Lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta-Predlog za gradove, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji, objavljene od strane Ministarstva finansija 

- PRILOG 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2019. godinu, objavljen od strane Ministarstva finansija.

 

2017. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2017. godinu

Građanski vodič kroz budžet za 2017. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2017. godinu - I Rebalans

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2017. godinu - II Rebalans

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2017. godinu - III Rebalans

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-31.03.2017. godine

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.06.2017. godine

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.09.2017. godine

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2016. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2016. godinu

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Ruma za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

2016. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2016. godinu

Građanski vodič kroz budžet

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2016. godinu - I Rebalans

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2016. godinu - II Rebalans

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2016. godinu - III Rebalans

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-31.03.2016.godine.

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.06.2016.godine.

Izveštaj o izvršenju odluke o buetu opštine Ruma za period 01.01.-30.09.2016.godine.

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2015. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2015. godinu

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Ruma za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu (preliminarno)

 

2015. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2015. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2015. godinu - I Rebalans

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2015. godinu - II Rebalans

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2015. godinu - III Rebalans 

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2015. godinu - IV Rebalans

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2014. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2014. godinu

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 1.1.2015-30.6.2015. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 1.1.2015-30.9.2015. godine

 

2014. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2014. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2014. godinu - I Rebalans

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2014. godinu - II Rebalans

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 1.1.2014-30.6.2014. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 1.1.2014-30.9.2014. godine

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2013. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2013. godinu

 

2013. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2013. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2013. godinu - Rebalans

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2012. godinu sa izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2012. godinu

Plan kapitalnih investicija Opštine Ruma 2013-2017. god.

Izveštaj o realizaciji dugoročnog kreditnog zaduženja za investiranje kapitalin investicionih rashoda

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period januar-mart 2013. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period januar-septembar 2013. godine 

Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Ruma za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu

Revidirano Uputstvo za pripremu odluke o budžetu Opštine Ruma za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu

Prilog 1- tabela za plate i broj zaposlenih

Prilog 2 - tabela pregled kapitalnih projekata

 

2012. godina

 Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2012. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2012. godinu

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period januar - decembar 2011. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period januar-jun 2012. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period januar-septembar 2012. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period januar-decembar 2012. godine

 

2011. godina

Odluka o budžetu Opštine Ruma za 2011. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2011. godinu - Rebalans

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period januar - jun 2011. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period januar - septembar 2011. godine

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2010. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora

 

2010. godina

 

ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE RUMA ZA 2010. GODINU

Prihodi 2010.

Rashodi 2010.

Informacija o primanjima i izdacima budžeta Opštine Ruma za period 01.01.2010.-31.03.2010.

Informacija o primanjima i izdacima budžeta Opštine Ruma za period 01.01.2010.-30.06.2010.

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period januar – septembar 2010. godine

 

2009. godina

ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE RUMA ZA 2009. GODINU

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu

Informacija jan. - jun.

Informacija o primanjima i izdacima budžeta Opštine Ruma za period 01.01.2009. – 30.09.2009. godine

Informacija o primanjima i izdacima budžeta Opštine Ruma za period  01.01.2009. – 31.12.2009. godine

 

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2009.godinu

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2009

Izveštaj revizora