img

План развоја Општине Рума 2021-2030. године

Јавна расправа о нацрту Плана развоја Општине Рума 2021-2030. године почиње даном објављивања овог јавног позива на званичној интернет презентацији Општине Рума, 21.12.2020. године, и траје до 05.01.2021. године.

Предлози и примедбе на нацрт Плана развоја Општине Рума 2021-2030. године се у току трајања јавне расправе могу доставити у писаној форми лично на писарницу Општинске управе Општине Рума или поштом на адресу: Одељење за локални економски развој Општинске управе Општине Рума, Главна 155, 22400 Рума, као и електронском поштом на ruma.razvoj@gmail.com.

Нацрт Плана развоја Општине Рума 2021-2030. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи

 

Одлука о приступању изради Плана развоја Општине Рума  2021-2030. године

Решење о формирању пројектног тима за израду Плана развоја Општине Рума 2021-2030. године

Решење о формирању радних група за израду Плана развоја општине Рума 2021-2030. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана развоја Општине Рума 2021-2030.године

 

План развоја Општине Рума 2021-2030. године