img

Заштита животне средине

Заштита животне средине

У склопу Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе у Руми систематизовано је радно место-послови за заштиту животне средине.

Контакт телефон: 433-910, 433-911, 433-912
Контак особe: Јелена Малешевић, Александра Видаковић, Нада Балчин

Процена утицаја на животну средину (обрасци захтева)

 

Захтев за издавање дозволе за рад стационираног извора загађења

 

Управљање отпадом (обрасци захтева)

 

Енергетске дозволе

 


 

Обавештења