img

Javne nabavke

 Odgovorna lica za realizaciju postupaka javnih nabavki:

  • Kristina Nemarović
  • kancelarija br. 12, Glavna 107
  • 022/479-070

 

Portal javnih nabavki

 

2021. godina

Plan javnih nabavki - Opštinska uprava

Plan nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje - Opštinska uprava

Plan nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje - Predsednik opštine

Plan nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje - Opštinsko pravobranilaštvo

Plan nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje - Skupština opštine

 

2020. godina (arhiva)