img

Статут Општине Рума

Статут општине Рума

Одлука о Изменама и допунама Статута општине Рума (15.11.2012.)

Одлука о Изменама и допунама Статута општине Рума (6.12.2014.)

Одлука о Изменама и допунама Статута општине Рума (17.5.2019.)