img

Урбанистички планови

Просторни план Општине Рума до 2025. године

ПГР Руме

ПГР Вогња

ПГР Хртковаца

ПГР Платичева

ПГР Витојевци

ПГР Путинци

ПГР Мали Радинци

ПГР Буђановци

ПГР Павловци

ПГР Стејановци

ПГР Никинци

ПГР Грабовци

Измене и допуне ПГР Добринци

ПГР Доњи Петровци

Измене и допуне ПГР Добринци

ПГР Добринци

Измене и допуне ПГР Добринци

Измене и допуне ПГР Хртковци

Измене и допуне ПГР Вогањ

Измене и допуне ПГР Руме

Измене и допуне ПГР Хртковци

ПДР "блок 4-15-1 у радној зони" у Руми

ПДР за делове блокова 4-18-1, 4-18-2 и 4-19-6 у зони становаа у Руми

ПДР за блокове 3-5-8 и 3-5-9 и делове блокова 3-5-5, 3-5-12 и 3-5-15 у Руми

ПДР "блок 4-14-2 у радној зони" у Руми

ПДР "Туристички комплекс" Кленак

ПДР "Општински пут Кленак - Грабовци"

ПДР за део блока 2-1-2 у централној зони у Руми

ПДР "Планирани општински пут Добринци - Доњи Петровци"

ПДР за део блока 4-1-4 у централној зони у Руми

Измене и допуне ПДР "Парк - шума Борковац" у Руми

ПДР за подсистем за наводњавање "Јарачка Јарчина", део регионалног система за наводњавање Срем

ПДР за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка

ПДР за део блока 1-3-3 у Руми

ПДР за део блокова 4-1-5 и 4-2-3 у централној зони у Руми

ПДР за блок 4-5-4

Измене и допуне ПДР за део блока 1-3-3 у Руми

ПДР за планирану саобраћајницу (пут за Водицу) у Вогњу

ПДР за део блока 4-1-2 у централној зони у Руми

ПДР за део блока 4-6-4

ПДР за део блока 4-1-2 у зони мешовитог становања у Руми

ПДР за блок 2-11-1 у радној зони у Руми

ПДР за блок 2-9-3 у радној зони у Руми

ПДР за блокове 3-4-11, 3-4-12 и 3-4-13 у насељу Тивол

ПДР за блокове 4-17-1, 4-17-2, 4-17-3, 4-16-7, 4-16-8 и делове блокова 4-16-2, 4-18-1 и 4-18-2 у насељу Борковац

ПДР за део блока 4-19-7 у Руми