img

Општинско веће

У састав Општинског већа Општине Рума изабрани су следећи чланови:

  1. др Јован Кромпић
  2. Ивана Бојанић
  3. Бране Кнежевић
  4. Бранислав Љубинковић
  5. Миленко Секулић
  6. Стојан Марковић
  7. Биљана Јовановић
  8. Снежана Бањац
  9. Драган Крстић

Председник општине, Слађан Манчић је председник Општинског већа.

Заменик председника општине, Александра Ћирић је члан Општинског већа по функцији.

Пословник о раду Општинског већа