img

Statut Opštine Ruma

Statut opštine Ruma

Odluka o Izmenama i dopunama Statuta opštine Ruma (15.11.2012.)

Odluka o Izmenama i dopunama Statuta opštine Ruma (6.12.2014.)

Odluka o Izmenama i dopunama Statuta opštine Ruma (17.5.2019.)