img

Kabinet predsednika

 

Šef Kabineta: Saša Pejović

Adresa: Glavna 155

e-mail: kabinet@ruma.rs

 

Kabinet predsednika opštine obavlja sledeće poslove:

 

- stručne, savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za ostvarivanje nadležnosti iovlašćenja predsednika i zamenika predsednika Opšptine, koji se odnose na predstavljanje opštine u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu;

- kontakti sa medijima, izdavanje zvaničnih saopštenja (PR poslovi);

- vrši pripremu za radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika Opštine;

- prati aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza;

- vrši prijem stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika Opštine;

- vrši protokolarne poslove povodom prijema domaćih i stranih predstavnika gradova, kulturnih, sportskih i drugih predstavnika, povodom dodeljivanja javnih priznanjai druge protokolarne poslove koje odredi predsednik i zamenik predsednika;

- pribavlja potrebnu dokumentaciju za obavljanje poslova predsednika opštine i Kabineta, prikuplja i sistematizuje podatke od značaja za rešavanje pojedinih pitanja iz delokruga rada predsednika opštine, stara se o blagovremenom obezbeđivanju kancelarijskog i drugog materijala vezano za rad Kabineta;

- obavlja poslove prikupljanja svih podataka i dokumentacije neophodnih za održavanje sednica Skupštine i Opštinskog veća, vrši analizu prikupljene dokumentacije i pripremljenih akata, priprema predloge odluka iz nadležnosti Veća, izrađuje odluke po žalbama na prvostepena rešenja organa uprave i po potrebi obavlja druge stručne poslove radi omogućavanja nesmetanog rada opštinskih organa;

- obavlja i druge poslove po nalogu i uputstvima šefa Kabineta, načelnika Opštinske uprave i predsednika opštine.