img

Јавне набавке

 Одговорна лица за реализацију поступака јавних набавки:

  • Кристина Немаровић
  • канцеларија бр. 12, Главна 107
  • 022/479-070

 

Портал јавних набавки

 

2021. година

План јавних набавки - Општинска управа

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинска управа

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Председник општине

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинско правобранилаштво

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Скупштина општине

 

2020. година (архива)