img

Јавне набавке

 Одговорна лица за реализацију поступака јавних набавки:

  • Кристина Немаровић
  • канцеларија бр. 12, Главна 107
  • 022/479-070

 

Портал јавних набавки

2024. година

План јавних набавки Општинске управе Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Општинске управе Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Председника Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Скупштине Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Општинског правобранилаштва Општине Рума

 

2023. година

План јавних набавки Општинске управе Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Општинске управе Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Председника Општине Рума

План јавних набавки

План набавки на које се закон не примењује Скупштине Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Општинског правобранилаштва Општине Рума

 

Општина Рума у својству концедента, објављује Јавни позив за учествовање у поступку доделе концесије за поверавање обављања делатности линијског превозе путника на територији Општине Рума.

Рок за предају понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у ”Службеном гласнику РС” (25. октобар 2023. године, до 12.00 часова).

Јавни позив

Public call

Измена јавног позива

 

2022. година

План јавних набавки Општинске управе Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Општинске управе Општине Рума

План набавки Председника Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Председника Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Скупштине Општине Рума

План набавки на које се закон не примењује Општинског правобранилаштва Општине Рума

 

Јавна набавка - Грађевински материјал за избеглице - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 15 сеоских домаћинства за избеглице у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији-RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019, редни број 404-60/22-IV

-Обавештење о покретању јавне набавке

-Тендерска документација

-Одлука о обустави поступка

 

Јавна набавка - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства за избеглице у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији RHP-W9-404-154/22-IV

- Тендерска документација

- Одлука о додели уговора

 

 

2021. година

План јавних набавки - Општинска управа

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинска управа

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Председник општине

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Општинско правобранилаштво

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује - Скупштина општине

 

2020. година (архива)