img

Месне заједнице

Р у м а

 

Прва месна заједница Рума
Главна бр. 232, тел. 022/473-503, prvamz@ruma.rs
Секретар: Зорица Стојанац

Друга месна заједница Рума
Главна бр. 232, тел. 022/473-503, drugamz@ruma.rs
Секретар: Зорица Стојанац

Трећа месна заједница Рума
27. октобар бр. 38 - Д5, тел. 022/472-125, trecamz@ruma.rs
Секретар: Иван Стојић

Четврта месна заједница Рума
Партизанска бр. 41, тел. 022/471-810, cetvrtamz@ruma.rs
Секретар: Иван Стојић


 

Платичево
Лале Јанића бр. 1, тел. 022/2451-070, mzplaticevo@ruma.rs
Секретар: Силвија Бабурски

Хртковци
Карађорђева бр. 20, тел. 022/455-443, mzhrtkovci@ruma.rs
Секретар: Јасминка Вучковић

Добринци
Борковачка бр. 2, тел. 022/453-015, mzdobrinci@ruma.rs
Секретар: Горан Хорват

Витојевци
Доситеја Обрадовића бр. 135, тел. 022/440-618, mzvitojevci@ruma.rs
Секретар: Драган Косановић

Мали Радинци
Иришка бр. 2, тел. 022/457-522, mzmaliradinci@ruma.rs
Секретар: Јелена Кнежевић

Путинци
Иво Лоле Рибара бр. 6, тел. 022/441-230, mzputinci@ruma.rs
Секретар: Катица Трифић

Никинци
Трг Бранка Радичевића бр. 3, тел. 022/443-543, mznikinci@ruma.rs
Секретар: Весна Јовановић Мићић

Буђановци
Партизанска бр. 1, тел. 022/447-215, mzbudjanovci@ruma.rs
Секретар: Синиша Павковић

Вогањ
Румска бр. 3, тел. 022/448-007, mzvoganj@ruma.rs
Секретар: Ружица Усорац

Краљевци
Ослободилачка бр. 1, тел. 022/449-205, mzkraljevci@ruma.rs
Секретар: Горан Хорват

Жарковац
Доситеја Обрадовића бр. 2, тел. 022/2444-128, mzzarkovac@ruma.rs
Секретар: Весна Ивановић

Павловци
Фрушкогорска бр. 2, тел. 022/458-002, mzpavlovci@ruma.rs
Секретар: Светлана Ивошевић

Доњи Петровци
Р. Опарушића бр. 48а, тел. 022/441-614, mzdonjipetrovci@ruma.rs
Секретар: Мара Јешић

Грабовци
Главна бр. 46, тел. 022/450-608, mzgrabovci@ruma.rs
Секретар: Адријана Дрљан

Стејановци
Фрушкогорска бр. 17, тел. 022/454-424, mzstejanovci@ruma.rs
Секретар: Никола Кречковић

Кленак
Мачванска бр. 7, тел. 022/445-450, mzklenak@ruma.rs
Секретар: Војислав Миоковић