img

Председник општине

Слађан Манчић – дипломирани менаџер

e-mail: predopruma@ruma.rs


Рођен је 1972. године у Кленку. Основну школу завршио је у Кленку, а средњу грађевинску 1990. у Шапцу. 2012. године је дипломирао је на Факултету за пословно - индустријски менаџмент “УНИОН” универзитета у Београду. Од 2005. године до 9.12.2013. године запослен у ЈП "Комуналац" на радном месту организатор сахрана и на радном месту технички директор.

На место заменика председника Општине Рума изабран 9.12.2013. године, а на функцију председника Општине Рума 4.10.2014. године.

10. јуна 2016. године поново бива изабран за председника Општине Рума.

21. августа 2020. године по трећи пут је изабран за председника Општине Рума.

Члан је Српске напредне странке од оснивања и одборник у више сазива Скупштине Општине Рума.

Ожењен је и отац две кћерке.