img

Конкурси за пројекте

2024. година

 

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта:

 

Додела средстава за програме и пројекте из области културе

 

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

 

2023. година

Додела средстава за програме и пројекте из области културе

 

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

 

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта:

 

 

2022. година

Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2022. годину

Додела средстава за програме и пројекте из области културе

 

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

 

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта:

 

 

 

2021. година

Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2021. годину

Додела средстава за програме и пројекте из области културе

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта:

 

2020. година

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања, односно од 29.1.2020. године до 17.2.2020. године.

 

Додела средстава за програме и пројекте из области културе

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта:

 

 

2019. година

Додела средстава за програме и пројекте из области културе

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта:

 

 

2018. година

Додела средстава за програме и пројекте из области културе

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта:

 

 

2017. година

Додела средстава за програме и пројекте из области културе

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта:

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

 

2016. година

Додела средстава за програме и пројекте из области културе

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта:

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

 

2015. година

Додела средстава за редовне активности и програме удружења:

Додела средстава за програме и пројекте из области културе:

Додела средстава за програме и пројекте из области спорта: