img

Вести

Избори 2023 - Општинска изборна комисија

img

Print

Општинска изборна комисија

Адреса: Градска кућа, Главна улица број 155

Дежурства - сваки радни дан од 8 до 15 часова

022/478-314 8-15 часова

 

  • секретар Драгана Кончар
  • председник ОИК Нада Харш

 

e-mail: izbornakomisijaopstineruma@gmail.com

 

Одлука о именовању Општинске изборне комисије

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Општинске изборне комисије

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу

Пословник Општинске изборне комисије

Одлука о одређивању бирачких места на изборима

Одлука о одређивању бирачких места на изборима 2024

 

Обавештење о увиду у бирачки списак

Захтев за упис/брисање/промену

Захтев за гласање по месту боравишта у земљи

Захтев за издавање потврде о бирачком праву

Обавештење о увиду у бирачки списак за изборе у Скупштину АП Војводине

 

Измена бирачким места 6 и 17 вест

Гласање ван бирачког места вест

У складу са чланом 96. Закона о избору народних посланика број пријава за гласање ван бирачког места до 7:00 часова је 666.

 

Решење о проширеном саставу -СНС

Решење о проширеном саставу -СПС

Решење о проширеном саставу -СРС

Решење о проширеном саставу - Заветници - Двери

Решење о проширеном саставу - Савез војвођанских Мађара

Решење о проширеном саставу - ДСС-ПОКС

Решење о проширеном саставу - Коалиција за мир и толеранцију

Решење о проширеном саставу - Народна странка

Решење о проширеном саставу - Србија против насиља

Решење о проширеном саставу - Коалиција Војвођани

Решење о проширеном саставу - Доста је било - СДС

Решење о проширеном саставу - Руска странка

Решење о проширеном саставу - ГГ Чедомир Јовановић

Решење о проширеном саставу - ГГ Чедомир Јовановић(покрајина)

 

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА -СНС

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - СПС

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - СРС

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - ДСС ПОКС

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - ЗАВЕТНИЦИ - ДВЕРИ

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - НАРОДНА СТРАНКА

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - ДОСТА ЈЕ БИЛО - СДС

 

Решења о именовању чланова бирачких одбора у сталном саставу

Решења о именовању чланова бирачких одбора у проширеном саставу

 

Решење о измени чланова бирачког одбора у сталном саставу

Решење о измени чланова бирачког одбора у проширеном саставу

 

План обука бирачких одбора - Општина Рума избори 2023

 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ПРИЈЕМ ОБАВЕШТЕЊА О ПРИЈАВИ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ

ИНФОРМАЦИЈА О РАСПОРЕДУ ПРИМОПРЕДАЈЕ ИЗБОРНИХ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА

 

Записници о раду бирачких одбора - Парламентарни избори 2023

Решење о исправљању записника - Парламентарни избори 2023

 

Записници о раду бирачких одбора - Покрајински избори 2023

Решења о исправљању записника - Покрајински избори 2023

 

Записници о посматрачима рада бирачких одбора

 

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА – РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРИ

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА – ПОКРАЈИНСКИ ИЗБОРИ

Збирни извештај о резултатима гласања за посланике АПВ 30.12.2023

 

Решење о стављању ван снаге Збирног извештаја о резултатима гласања - Покрајински избори

 

Захтев

 

Захтев

 

Решење ОИК Рума

 

Решење ОИК Рума

 

Решење ОИК Рума

 

 

 

Решење о трошковима превоза изборног материјала -Парламентарни

Решење о трошковима превоза изборног материјала -Покрајински

 

Записници ОИК
donor
donor
donor
donor