img

Вести

Избори 2023 - Општинска изборна комисија

img

Print

Општинска изборна комисија

Адреса: Градска кућа, Главна улица број 155

Дежурства - сваки дан од 8 до 20 часова

Радни дани:

022/478-314 (8-15 часова)

022/474-282 (15-20 часова)

Субота и недеља

022/474-282 (8-20 часова)

  • секретар Драгана Кончар 063/763-24-14 
  • председник ОИК Нада Харш 063/106-00-74

e-mail: izbornakomisijaopstineruma@gmail.com

 

Одлука о именовању Општинске изборне комисије

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Општинске изборне комисије

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу

Пословник Општинске изборне комисије

Одлука о одређивању бирачких места на изборима

 

Обавештење о увиду у бирачки списак

Захтев за упис/брисање/промену

Захтев за гласање по месту боравишта у земљи

Захтев за издавање потврде о бирачком праву

Обавештење о увиду у бирачки списак за изборе у Скупштину АП Војводине

 

Решење о проширеном саставу -СНС

Решење о проширеном саставу -СПС

Решење о проширеном саставу -СРС

Решење о проширеном саставу - Заветници - Двери

Решење о проширеном саставу - Савез војвођанских Мађара

Решење о проширеном саставу - ДСС-ПОКС

Решење о проширеном саставу - Коалиција за мир и толеранцију

 

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА -СНС

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - СПС

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - СРС

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - ДСС ПОКС

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА

РЕШЕЊЕ 0 КОНСТАТОВАЊУ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА - ЗАВЕТНИЦИ - ДВЕРИ

 

Записници ОИК
donor
donor
donor
donor