img

Вести

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

img

Print

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања, односно од 8.3.2023. године до 28.3.2023. године.

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Општине; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, насловљеној са „Пријава на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Рума у 2023. години “ и са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, преко писарнице Општинске управе, или поштом на адресу: Орловићева бр. 5, 22400 Рума.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 7 до 15 часова у Одељењу за друштвене делатности, односно на телефон: 022/478-800.

Конкурс

Пријава

Образац - буџет пројекта

Решење о именовању чланова Комисије за проверу пријава

 
donor
donor
donor
donor