img

Вести

Лак начин за проверу рачуна на сајту ЈП Гас-Рума

img

Print

Сајт ЈП Гас-Рума се налази на адреси https://gasruma.rs.

Конципиран је да корисницима пружи опште информације о функционисању фирме. Све вести, сви релевантни документи и објашњења о пословању се могу пронаћи на сајту.

Важан део сајта је кориснички сервис који омогућава да се пронађу подаци о потрошњи енергије из гаса (очитана стања мерача) и подаци о стању рачуна корисника и то од 2010 године до данас.

Сваки рачун који је издао ЈП Гас-Рума се може прегледати и преузети са сајта и то идентичан оном штампаном који се добија на кућну адресу.

Приступ подацима је обезбеђен приступном шифром (ид са рачуна корисника) и пином који се налази на рачуну изнад QR кода тако да сваки корисник може да приступи само својим подацима. Ово омогућава да се рачун плати и ако га пошта није доставила на адресу. Ако вам је рачун, из било којих разлога, недоступан на нашем шалтеру можете добити податак о задужењу.

У скаду са данашњим трендовима постоји опција да се рачун доставља преко електронске поште за шта је потребно попунити образац који је доступан на сајту или код нас на шалтеру.

Кориснички сервис омогућава и да се унесе очитано стање мерача.
donor
donor
donor
donor