img

Вести

Заказана XXXIX седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXXIX седница Скупштине општине Рума ће се одржати 29.12.2023. године са почетком у 10.00 часова у Конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства за одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Рума
 2. Предлог Решења о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Рума
 3. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Вогањ
 4. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације" за део блока 4-1-4 у централној зони " у Руми
 5. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Путинци
 6. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци
 7. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације" за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3" у Руми
 8. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "Источна радна зона " у Руми (за блокове 2-6-3 и 2-6-8 и делове блокова 2-6-2 и 2-7-4)
 9. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП " Гас-Рума" за период 01.01.2024. године до 31.12.2024. године
 10. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП " Kомуналац" у Руми за 2024. годину
 11. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Ценовник Службе пијаце ЈП "Комуналац" у Руми
 12. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума 2024. годину
 13. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод"  Рума за 2024. годину
 14. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма Пословања ЈП урбанизам и изградња Рума за 2024. годину
 15. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈП  урбанизам и изградња Рума за 2024. годину
 16. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада установе Спортски центар Рума за 2024. годину
 17. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Туристичке организације општине Рума за 2024. годину
 18. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора Центра за Социјални рад општине Рума за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2024. годину
 19. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2024. годину Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума
 20. Избори и именовањеdonor
donor
donor
donor