img

Вести

Одлука о буџету Општине Рума за 2024. годину - Обавештење за кориснике буџета

img

Print

Одлука о буџету Општине Рума за 2024. годину усвојена је на 38. седници Скупштине Општине Рума одржане дана 12.12.2023. године, под бројем: 06-150-4/2022-III.

Одлука је објављена  у "Сл. листу општина Срема" бр. 39/2023 од 12.12.2023. године.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу, а примењиваће се од 01. јануара 2024. године.

Одлука о буџету Општине Рума за 2024. годину

Допис директним, индиректним корисницима буџета, основим и средњим школама

Допис осталим корисницима буџета
donor
donor
donor
donor