img

Вести

Заказана CI седница Општинског већа

img

Print

CI седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 22.12.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума
 2. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву - Спортски савез Рума
 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - Спортски савез Рума
 4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за праћење квалитета ваздуха
 5. Предлог Закључка о уступању електронске опреме без накнаде Културном центру "Брана Црнчевић" Рума
 6. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде Ватрогасно спасилачком воду Рума
 7. Предлог Закључка о уступању опреме без накнаде Ватрогасно спасилачком воду Рума
 8. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објекта у Месној заједници Витојевци
 9. Предлог Закључка о преносу система за видео надзор основним школама
 10. Предлог Решења о престанку рада на положају Начелника Општинске управе општине Рума
 11. Предлог Решења о постављењу Начелника Општинске управе општине Рума
 12. Предлог Решења о плати Начелника Општиснке управе општине Рума
 13. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину
 14. Нацрт Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства за одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Рума
 15. Нацрт Решења о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Рума
 16. Предлог Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума
 17. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Вогањ
 18. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације" за део блока 4-1-4 у централној зони " у Руми
 19. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Путинци
 20. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци
 21. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације" за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3" у Руми
 22. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП " Гас-Рума" за период 01.01.2024. године до 31.12.2024. године
 23. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП " Kомуналац" у Руми за 2024. годину
 24. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада установе Спортски центар Рума за 2024. годину
 25. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Туристичке организације општине Рума за 2024. годину
 26. Разматрање захтева Управног одбора Центра за Социјални рад општине Рума за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2024. годину
 27. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2024. годину Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума
 28. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 29. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor