img

Вести

Конкурс за пројекте из области спорта

img

Print

Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта расписује од 14.12.2023. године Конкурс за пријаву пројеката у области спорта који се суфинансирају из буџета Општине Рума за 2024. годину.

Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, путем поште на адресу ул. Орловићева бр. 5, 22400 Рума или лично на писарницу Општинске управе у Руми, ул. Орловићева бр. 5 (радним даном од 0700 до 1500 часова) закључно са 29.12.2023. године до 15 часова.

Конкурс

Образац
donor
donor
donor
donor