img

Вести

Заказана 100. седница Општинског већа

img

Print

100. седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 5.12.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину – Други Ребаланс -
  2. Нацрт Одлуке о буџету Општине Рума за 2024. годину
  3. Нацрт Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума
  4. Нацрт Одлуке о доношењу Програма комасације за катастарску општину Стејановци, катастарску општину Павловци и катастарску општину Краљевци
  5. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Рума
  6. Разматрање и усвајање Плана зимског одржавања путне инфраструктуре 2023/2024. године на територији општине Рума
  7. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума
  8. Предлог Одлуке о смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2024. годину
  9. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП Урбанизам и изградњa Рума за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2023. годину
  10. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor