img

Вести

Обавештење о обустави саобраћаја у делу Павловачке улице

img

Print

„Сремпут“ ДОО РУМА због пoвећаних захтева за обезбеђењем радова на реконструкцији Павловачке улице извршиће измену режима саобраћаја уз потпуну обуставу дела улице према ФАЗИ 1  наведеног пројекта, од уклапања у кружни ток  (раскрсница са улицом Моше Пијаде, М. Црњанског и Павловачки пут) до раскрснице са Лењиновом (укључујући и саму раскрсницу).

Измењен режим саобраћаја ће бити  од 17.11.2023. до 31.03.2024. године.

Повећани захтеви за обезбеђењем радова на реконструкцији Павловачке улице, огледају се у чињеници да је исте неопходно изводити фазно и уз потпуну обуставу саобраћаја у свакој од фаза. У  настојању да се минимизира ометање локалног и транзитног саобраћаја, радови су подељени у три фазе, а тренутно се ради:

Фаза 1: од уклапања у кружни ток, до раскрснице са Лењиновом (обухватајући и раскрсницу са Лењиновом).

- Из правца Павловаца и Врдника, саобраћај се, уз усаглашавање постојећих знакова вођења, каналише дуж Улице М. Црњанског (за центар и транзит) и дуж Улице М. Пијаде, Језерске, Лењинове и Тиволска, до Улице В. Kараџића (за Сремску Митровицу и аутопут), где се вођење наставља постојећим саобраћајним знаковима вођења.

- Из правца Срeмске Митровице, почетак преусмеравања је на раскрсници Улице В. Kараџића и Тиволске, где се путоказима (III -205 и III -302.1) возила усмеравају на обилазак за Путинце и Врдник дуж Тиволске, Лењинове, Улице 7. Војвођанске ударне бригаде, а потом Језерском и Моше Пијаде до кружног тока.

- Из правца Инђије и Пећинаца, почетак преусмеравања је на раскрсници Главне и Иришке улице, где се путоказима (III-205 и III -302.1) возила усмеравају на обилазак за Путинце и Врдник дуж Иришке улице. Kао примарно, ово преусмеравање је првенствено намењено камионима, како би се испоштовала постојећа ограничења намењена овој категорији возила. Обилазак се наставља на раскрсници Иришке и Улице 15. августа. Постојећи саобраћајни знакови вођења на раскрсници Иришке и Улице 15. август, нису у колизији са новонасталим околностима, те интервенције на њима нису потребне. Из Улице 15. август, саобраћај се води на Орловићеву, све до Улице М. Црњанског, где се, на кружном току, излази на Павловачки пут. Ни на раскрсници Орловићева – 15. август и 15. мај, усаглашавање постојећих знакова вођења, није потребно.

- Из правца центра, на раскрсници Орловићева – 15. мај, 15. август, путоказним таблама (III -206 и III -302) возила се усмеравају на обилазак за Путинце и Врдник дуж Орловићеве улице.

- Са јужне стране Павловачке улице, преусмеравање на обилазак почиње путоказима (III -205 и III -302.1) на раскрсници са Улицом 15. мај, на Улицу 15. мај, уз усаглашавање постојећих знакова вођења. Упозорење на радове и обуставу саобраћаја на растојању дефинисаном допунском таблом типа IV-1, предвиђено је на севером краку ове раскрснице, као и непосредно после укрштаја са везом Павловачке и Нушићеве улице.

Обавештење о изменама режима саобраћаја
donor
donor
donor
donor