img

Вести

Заказана XCVIII седница Општинског већа

img

Print

XCVIII  седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 14.11.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о раду са информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Рума за период од 01.01. до 30.09.2023. године - трећи квартал

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације - УПВО "Полетарац" Рума

3. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката - УПВО "Полетарац" Рума

4. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката - Основна школа "Душан Јерковић" Рума

5. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката - Основна школа "Доситеј Обрадовић" Путинци

6. Нацрт Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци

7. Нацрт Одлуке о давању сагласности на коначан текст нацрта Јавног уговора -  поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума

8. Предлог Одлуке о одређивању локација у којима ће се вршити бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграда на територији општине Рума за 2023. годину

9. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања 

10. Разматрање молбе за помоћ  КУД "Десанка Максимовић" Хртковци

11. Текућа питања
donor
donor
donor
donor