img

Вести

Јавни позив за доделу студентских стипендија за академску 2023/2024. годину

img

Print

Општина Рума је расписала јавни позив за доделу 100 студентских стипендија за академску 2023/2024. годину, студентима са територије Oпштине Рума, и то:

-30 стипендија студентима прве године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије;

-55 стипендија студентима од друге до последње године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије и

-15 стипендија студентима другог степена студија – дипломске академске студије (мастер).

Стипендија се додељује за десет месеци током академске године, у износу који је једнак износу републичке студентске стипендије, без обавезе враћања, осим у случајевима предвиђеним Одлуком.

Рок за подношење пријава је од 13.11.2023. до 27.11.2023. године.

За разлику од претходних година пријаве се подносе Одељењу за друштвене делатности, Главна 107, канцеларија 5 и 6.

Јавни позив

Обрасци:

Прва година

Од друге до последње године
donor
donor
donor
donor