img

Вести

Заказана XXXVI седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXXV седница Скупштине општине Рума ће се одржати 17.11.2023. године са почетком у 10.00 часова у Конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 01.01-30.09.2023. године
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Рума за период од 01.01. до 30.09.2023. године - трећи квартал
 3. Предлог Одлуке о додели јавних признања и награда у 2023. години
 4. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације  "Парк-шума Борковац" ( Блок 1-6-1 са Борковачким језером)
 5. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци
 6. Предлог Одлуке о давању сагласности на коначан текст нацрта Јавног уговора -  поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума
 7. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2023. годину
 8. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми за давање сагласности за  набавку опреме и механизације
 9. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2023. годину
 10. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности за набавку опреме и механизације
 11. Избори и именовањаdonor
donor
donor
donor