img

Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОВЕРИ ПОТПИСА ЗА ИЗБОРЕ за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 17. децембар 2023. године

img

Print

Чланом 72. Закона о избору народних посланика (“Сл. Гласник РС”,бр. 14/22), прописано је да се Изјава бирача да подржава изборну листу, оверава код јавног бележника или у општинској, односно градској управи, а у општинама, односно градовима где нису именовани јавни бележници изјаву бирача да подржава изборну листу може оверити и основни суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда.

Сагласно наведеном, начелник Општинске управе општине Рума доносиће решење којим се службеник Општинске управе општине Рума овлашћујe за оверавање потписа грађана за потребе спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 17. децембар 2023. године, а по пријему захтева заинтересованих подносиоца изборних листа.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОДНОСИЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА за народне посланике Народне скупштине,  подносе ПИСМЕНИ ЗАХТЕВ за оверу потписа бирача који подржавају изборну листу на писарници Општинске управе општине Рума ( Орловићева бр.5, у Руми).

ПОДНОСИОЦЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА, молимо да ЗАХТЕВ ПОДНЕСУ најкасније ДАН ПРЕ ЖЕЉЕНОГ ТЕРМИНА ОВЕРЕ (с напоменом да се за жељене термине недељом, захтеви поноси најкасније у петак до 15 часова).  

ЗАХТЕВ ТРЕБА ДА САДРЖИ:

  • податке о подносиоцу захтева неопходне за доставу уплатнице за уплату накнаде за оверу потписа бирача и контакт особи (име и презиме, број телефона и е-маила);
  • тачну адресу на  којој ће се организовати овера потписа бирача;
  • дан и термин овере потписа бирача (који може бити радним данима и викендом од 8,00 до 20,00 часова)

Запослени на писарници ће захтеве заводити хронолошки.           

Службеник/службеници Општинске управе општине Рума овлашћен/и за оверавање потписа грађана за потребе спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, ће истим редом, у складу са примљеним захтевима и техничким могућностима излазити на терен, о чему ће се претходно обавестити подносиоци захтева.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОВЕРИ ПОТПИСА ЗА ИЗБОРЕ за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 17. децембар 2023. године
donor
donor
donor
donor