img

Вести

Заказана XCVII седница Општинског већа

img

Print

XCVII  седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 1.11.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 01.01-30.09.2023. године

2. Предлог Решења о употреби средстава буџетске резерве за уклањање дивљих депонија пољопривредног земљишта  у КО Путинци

3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације за уклањање дивљих депонија пољопривредног земљишта  у КО Путинци

4. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву

5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за клизалиште

6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за пакетиће за децу

7. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  за гориво

8. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације за вансудска поравнања

9. Предлог Закључка о преносу опреме основним школама

10. Предлог Закључка о преносу опреме за кабинет основним школама

11. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације - Установа за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума

12. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде основног средства Установи за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума

13. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину

14. Разматрање захтева за доношење Плана Јавних набавки Председника општине Рума за 2023. годину

15. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2023. годину

16. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми за давање сагласности за  набавку опреме и механизације

17. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми  за набавку комуналних теретних возила

18. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Ценовник Службе пијаце ЈП "Комуналац" у Руми

19. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2023. годину

20. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности за набавку опреме и механизације

21. Нацрт Одлуке о додели јавних признања и награда у 2023. години

22. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације  "Парк-шума Борковац" ( Блок 1-6-1 са Борковачким језером)

23. Предлог Одлуке о одређивању органа за утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта к.п. бр. 3616/2 КО Рума

24. Разматрање молби за помоћ СУБНОР општине Рума

25. Разматрање молбе за помоћ Ловачко Друштво "Фазан" Краљевци

26. Разматрање молбе за помоћ Ловачко Друштво "Фазан" Доњи Петровци

27. Разматрање молбе за помоћ КУД "Жарковац" Жарковац

28. Разматрање молбе за помоћ Удружење музичких стваралаца "Акорд" Рума

29. Текућа питања
donor
donor
donor
donor