img

Вести

Заказана XCVI седница Општинског већа

img

Print

XCVI седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 12.10.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених заједница на територији општине Рума за 2023. годину

 2. Предлог Закључка о преносу опреме основним школама

 3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације - Спортски центар Рума

 4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - изградња саобраћајнице

 5. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину

 6. Предлог Одлуке којим се ставља ван снаге Закључак којим се утврђује Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за међумесни превоз на територији општине Рума

 7. Нацрт Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за међумесни превоз на територији општине Рума

 8. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Рума

 9. Нацрт Одлуке о измена и допунама Одлуке о утврђивању елемената пореза за територију општине Рума

 10. Нацрт Одлуке о именовању Општинског савета родитеља

 11. Предлог Одлуке којим се ставља ван снаге Закључак којим се утврђује Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фотонапонске електране снаге 990 kVA на к.п. бр. 8073/1 К.О. Рума

 12. Разматрање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2023. годину

 13. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

 14. Текућа питања.
donor
donor
donor
donor