img

Вести

Заказана XXXV седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXXV седница Скупштине општине Рума ће се одржати 13.10.2023. године са почетком у 10.00 часова у Конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Рума за период од 01.01. до 30.06.2023. године - други квартал
 2. Предлог Одлуке о давању сагласности на Међуопштински споразум о пројектовању, изградњи и управљању Регионалним системом водоснабдевања "Источни Срем"
 3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део блока 3-14-1 у радној зони у Руми (за к.п. 6857/1, 6857/3 и 6857/2 К.О. Рума)
 4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "за део блока 4-1-4 у централној зони" у Руми
 5. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину
 6. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2023. годину
 7. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Комуналац" Руми за 2023. годину, по основу субвенција
 8. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене Програма пословања  Јавног предузећа "Стамбено" Рума за 2023. годину
 9. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о остваривању Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац"  Рума за радну  2022/2023. годину
 10. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Гoдишњи план рада УПВО "Полетарац"  Рума за радну  2023/2024. годину
 11. Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи "Полетарац" Рума за 2024. годину
 12. Разматрање и усвајање захтева за давање сагласности на Одлуку о промени седишта Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума
 13. Предлог Одлуке о именовању Општинског савета родитеља
 14. Предлог Одлуке о измена и допунама Одлуке о утврђивању елемената пореза за  територију  општине Рума
 15. Избори и именовањаdonor
donor
donor
donor