img

Вести

Заказана XCV седница Општинског већа

img

Print

XCV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 22.9.2023. године, у Градској кући, са почетком у 10:00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање Извештаја о раду са информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Рума за период од 01.01. до 30.06.2023. године - други квартал
 2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - Црвени крст
 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - Депоније
 4. Предлог  Закључка о преносу основних средстава - опреме основним школама
 5. Предлог  Закључка о преносу основне опреме за образовање основним школама
 6. Предлог  Закључка о преносу улагања - ЈП "Стамбено" Рума
 7. Предлог Закључка о преносу основног средства - Основна школа "Доситеј Обрадовић" Путинци
 8. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о промени буџетске апропријације - Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума
 9. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - Градска библиотека
 10. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину
 11. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 12. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor