img

Вести

Јавни позив за учествовање у поступку доделе концесије за поверавање обављања делатности линијског превозе путника

img

Print

Општина Рума у својству концедента, објављује Јавни позив за учествовање у поступку доделе концесије за поверавање обављања делатности линијског превозе путника на територији Општине Рума.

Понуђач понуду подноси на адресу Наручиоца: Рума, ул. Главна бр. 155.

Рок за предају понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у ”Службеном гласнику РС” (25. октобар 2023. године, до 12.00 часова).

Јавни позив

Public call

 
donor
donor
donor
donor