img

Вести

Заказана XCII седница Општинског већа

img

Print

XCII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 25.7.2023. године у Градској кући са почетком у 10:00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.06.2023. године

 2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - накнада штете услед елементарне непогоде

 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве - израда и реконструкција аутобуских стајалишта у Добринцима

 4. Предлог Закључка о преносу основних средстава - опреме средњим школама

 5. Нацрт Одлуке о усвајању Предлога Концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума

 6. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада и пословања и финансијског плана Завичајног музеја Рума за 2024. годину

 7. Разматрање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Рума за 2023. годину

 8. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

 9. Разматрање молбе за помоћ Удружењу Рома из Руме

 10. Разматрање молбе за помоћ Удружењу спортских риболоваца "Хртковци" из Хртковаца

 11. Разматрање молбе за помоћ Удружењу Ловачко друштво "Фазан" из Доњих Петроваца

 12. Текућа питања.
donor
donor
donor
donor