img

Вести

Јавни позив за пољопривреднике

img

Print

У складу са Законом о пољопривредном земљишту, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рума, расписује јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини.

Рок за подношење документације је до 31. октобра 2023. године.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, улица Главна број 107, први спрат, канцеларија број 6 или са сајта www.ruma.rs.

Контакт особе за све информације у вези са овим Јавним позивима су Сања Марковић и Маја Миладиновић, телефон: 022-478-712, email: poljo@ruma.rs или лично у просторијама Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, улица Главна број 107, први спрат, канцеларија број 6.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2024. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћање накнаде пољопривредног земљишта у државној својини за 2024. годину

Формулари:

Изјава

Захтев за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини,  по основу сточарства, на територији општине Рума за 2024. годину

Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде на територији општине Рума за 2024. годину


Претходно објављени јавни позив за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2024. годину ставља се ван снаге.

 

 

 donor
donor
donor
donor