img

Вести

Заказана XXXIV седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXXIV седница Скупштине општине Рума ће се одржати 28.07.2023. године са почетком у 10.00 часова у Конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.06.2023. године

 2. Предлог Одлуке о усвајању Предлога Концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума

 3. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације Радна зона „ Југ-2 “ у Руми

 4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за станицу за снабдевање горивима „Рума 2“ на km 527+432 аутопута Е-70 десно

 5. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „за део блока 4-16-13“ у Руми

 6. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци

 7. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "ГАС-РУМА" у Руми за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину

 8. Разматрање и усвајање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о повећању основног капитала ЈП "ГАС-РУМА" у Руми

 9. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину

 10. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Рума за 2023. годину

 11. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада и пословања и финансијског плана Завичајног музеја Рума за 2024. годину

 12. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума за 2024. годину

 13. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми за 2024. годину

 14. Предлог Одлуке о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у УПВО "Полетарац" Рума у радној 2023/2024 години

 15. Избори и именовања.
donor
donor
donor
donor