img

Вести

Одржана XXXIII седница Скупштине Општине Рума

img

Print

Одборници Скупштине Општине Рума усвојили су на данашњем заседању Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2022. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину. Председник СО Рума Стеван Ковачевић оценио је да је иза нас једна успешна буџетска година, те да је уз висок проценат извршења веома важно да су приходи и расходи били избалансирани, у складу са опредељењем наше локалне заједнице да се буџетска средства троше рационално и да се преузимају само оне обавезе које је могуће реализовати.

"Такође оно што је битно је да су у току 2022. године најзначајнији ресурси били они који су заправо најквалитетнији ресурси за пуњење буџета, а то су порези на приходе и зараде и порези на имовину, што показује да је темпо привредних активности у Руми у 2022. години био на задовољавајућем нивоу и да смо имали стабилну активност наших привредних субјеката. То је омогућило и стабилно приходовање у буџету и на крају крајева је резултирало остварењем наших годишњих програма" изјавио је Ковачевић.

Усвајањем Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "Парк-шума Борковац" у Руми у ПДР су уврштени пешачко -бициклистичка стаза дуж потока и локација "старог базена" где ће бити изграђени спортски терени и дечије игралиште.

"Овом одлуком стичемо услове да добијемо грађевинску дозволу за те радове и да почнемо реконструкцију старог базена који ће постати једно занимљиво и атрактивно место, пре свега за наше најмлађе суграђане, да ту проводе своје викенде и слободно време", рекао је Ковачевић.

Изгласан је и Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума за 2023. годину. Ове године лицитацијом ће бити обухваћена мања површина земљишта и неће бити лицитације по праву пречег закупа за сточаре, јер су претходних година потписивани уговори о дугорочном закупу.

"Део парцела ће као и до сада бесплатно на коришћење добити Пољопривредна школа, Пољопривредна стручна служба и ЈП Војводина шуме(пољопривредно газдинство Сремска Митровица) за њихову делатност, тако да је за лицитацију остало оно нераспоређено земљиште и то су значајно мање површине", појаснио је Ковачевић.

Скупштина је разматрала и усвојила Извештај о раду са информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Рума за период од 01.01. до 31.03.2023. године.

Реч је о новој законској обавези коју има локална самоуправа да периодично усваја обједињене извештаје о усаглашености планова и реализација за одређени период године.

У оквиру тачке избори и именовања за в.д. директора ЈП "Гас-Рума" изабран је Зоран Неговановић, дипл. инж. електротехнике, за в.д. директора ЈП "Водовод" именована је Снежана Бањац, дипл. хемичар. Скупштина је формирала и Комисију за спровођење конкурса за избор директора Општине Рума. Комисијом ће председавати Будимир Митровић, а чланови су Ненад Катић, Драгана Кончар, Нада Харш и Зоран Јовичић. Скупштина је донела неколико одлука о разрешењу и именовању чланова школских одбора.  За новог члана Савета за младе именован је Немања Поповић.
donor
donor
donor
donor