img

Вести

Заказана XXXIII седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXXIII седница Скупштине општине Рума ће се одржати 29.6.2023. године са почетком у 10.00 часова у Конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Одлукe о завршном рачуну буџета општине Рума за 2022. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину
  2. Предлог Годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума за 2023. годину
  3. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "Парк-шума Борковац" у Руми
  4. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "за део блока 1-3-3" у Руми
  5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Рума за период од 01.01. до 31.03.2023. године
  6. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП Урбанизам и изградња Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину
  7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Рума
  8. Избори и именовањаdonor
donor
donor
donor