img

Вести

Обавештење за кориснике буџета - Први ребаланс

img

Print

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину - ПРВИ РЕБАЛАНС  усвојена је на 32. седници Скупштине Општине Рума одржане дана 25.05.2023. године, под бројем: 06-52-3/2023-III.

Одлука је објављена  у "Сл. листу општина Срема" бр. 12/2023 од 25.05.2023. године.

Одлука ступа на снагу наредног од дана објављивања у Службеном листу и примењиваће се од 26. маја 2023. године.

Први ребаланс

Допис 1

Допис 2
donor
donor
donor
donor