img

Вести

Конкурс Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума

img

Print

Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума у циљу попуњавања слободних радних места, објављује конкурс за попуњавање радних места:

1. Одговорни урбаниста - архитектонског планирања

2. Урбаниста - архитектонског планирања.

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса на порталу НСЗ.

Пријаве се подносе на адресу: Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума, Рума, улица 27.октобар број 7а, са назнаком „за конкурс“.

Текст Конкурса

Послови НЗС

 




donor
donor
donor
donor