img

Вести

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума оглашава Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта број: УП 1/6-1/23 - урбанистичко - архитектонска разрада локације за изградњу фискултурне сале у школском комплексу на кат. парцели бр. 1281/1 к.о. Путинци.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у трајању од 26.1.2023. године до 1.2.2023. године, сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова у просторијама Одељења за урбанизам и грађење, улица Орловићева 5.

Јавни позив
donor
donor
donor
donor