img

Вести

Заказана LXXXI седница Општинског већа

img

Print

LXXXI седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 26.1.2023године у Градској кући са почетком у 10.0часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-31.12.2022. године

 2. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање Основној школи "Миливој Петковић Фећко" Платичево

 3. Предлог Закључка о преносу улагања у основна средства Основној школи "Душан Јерковић" Рума

 4. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана Генералне регулације Руме

 5. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације ,,За део блокова 4-1-5 и 4-2-3 у централној зони" у Руми

 6. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци

 7. Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Рума

 8. Нацрт Одлуке о организовању Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума

 9. Разматрање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Статут Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума

 10. Разматрање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног предузећа "Стамбено" Рума за 2023. годину

 11. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2023. годину

 12. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2023. годину-коришћење сале

 13. Предлог Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Рума

 14. Предлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Рума

 15. Предлог Решења о разрешењу и именовању Комисије за безбедност саобраћаја општине Рума

 16. Предлог Решења о констатовању престанка дужности члана Жалбене комисије општине Рума

 17. Предлог Решења о измени Решења о образовању и именовању Жалбене комисије општине Рума

 18. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

 19. Разматрање жалбе Филиповић Милована из Руме

 20. Текућа питања.
donor
donor
donor
donor