img

Вести

Одлуке о финансијским плановима

img

Print

На основу члана 8. став 3. Закона о буџетском систему, сви корисници буџетских средстава дужни су да објаве своје финансијске планове на интернет страници.

- Финансијски план Скупштине Општине Рума за 2023. годину 

- Финансијски план Председника Општине Рума за 2023. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума за 2023. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума за 2023. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума за 2023. годину

 
donor
donor
donor
donor