img

Вести

Извештај о извршењу одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-30.09.2022. године

img

Print

На основу члана 8.  став 3. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду је дужно да објави своје финансијске извештаје на својој интернет страници.

На 28. седници Скупштине општине Рума, дана 22.11.2022. године, усвојен је Извештај о извршењу одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-30.09.2022. године.
donor
donor
donor
donor